Làm thế nào để thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt hiệu quả?

Làm thế nào để thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt hiệu quả?

Tính năng nhắn tin hàng loạt của NovaonX Chatbot giúp bạn có thể gửi tin nhắn đến toàn bộ khách hàng đã nhắn tin fanpage của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để gửi tin nhắn hàng loạt hiệu quả … Continued
Cài đặt tin nhắn chào mừng dễ dàng và hiệu quả với các gợi ý của NovaonX

Cài đặt tin nhắn chào mừng dễ dàng và hiệu quả với các gợi ý của NovaonX

Tin nhắn chào mừng là 1 trong những hàng mục quan trọng nhất mà bạn cần phải cài đặt khi thiết lập Chatbot. Lý do bởi vì đây là tin nhắn đầu tiên mà khách hàng nhận được từ trang … Continued
Tính năng “Tự động chốt đơn hàng” trên Livestream tại Phiên bản Chatbot 3.6

Tính năng “Tự động chốt đơn hàng” trên Livestream tại Phiên bản Chatbot 3.6

1. Giới thiệu về tính năng Chốt đơn Livestream– Tự động tổng hợp bình luận trong 1 bài livestream, lọc các bình luận đặt hàng, từ đó tạo đơn hàng với thông tin từ bình luận và người bình luận– … Continued