Tính năng thu thập số điện thoại trong phần quản lý hội thoại 

Tính năng thu thập số điện thoại trong phần quản lý hội thoại 

Bước 1. Truy cập vào Quản lý hội thoại trên Chatbot Bước 2. Chọn hội thoại của khách hàng cần lấy số điện thoại và click vào “Xem trên Facebook” Bước 3. Chuyển sang tab Hội thoại trên Facebook vừa … Continued