Tính năng “Lịch sử thay đổi”

Tính năng “Lịch sử thay đổi”

Lịch sử thay đổi cho phép bạn biết hoạt động của các nhân viên đối với chatbot: nội dung thay đổi là gì, thuộc tính năng nào và thời gian thay đổi nội dung đó là khi nào? [1] Lọc … Continued