Công cụ CRM của NovaonX

Công cụ CRM của NovaonX

CRM (Customer Relationship Management) của NovaonX là công cụ hỗ trợ quản lý khách hàng tập trung, sắp xếp, thống kê, phân loại tệp khách hàng từ tất cả các kênh mạng xã hội online của bạn.
Lợi ích của công cụ CRM

Lợi ích của công cụ CRM

Những lợi ích từ việc sử dụng CRM của NovaonX: Quản lý khách hàng tập trung: tất cả khách hàng từ các nguồn trên kênh mạng xã hội của bạn sẽ đổ về 1 đầu mối quản lý duy nhất, … Continued