Thêm các phần tử mới như Google Maps, livechat… bằng mã HTML

Thêm các phần tử mới như Google Maps, livechat… bằng mã HTML

Bạn có thể tùy chỉnh mã HTML của livechat (facebook  messenger, subiz đang phổ biến), Google maps, slideshow, video 360 bằng cách click vào Công cụ, chọn mã HTML, một ô customize HTML sẽ hiện ra để bạn có thể dán … Continued
Quản lý hiệu quả của các nút bấm

Quản lý hiệu quả của các nút bấm

Có 4 loại quản lý liên kết: Số điện thoại: cho phép nhập số điện thoại cho nút bấm đó. Khi click vào nút này, hệ thống sẽ hiển thị ra 1 pop-up để khách hàng có thể gọi đến … Continued
Quản lý hiệu quả chuyển đổi với Landingpage Analytics

Quản lý hiệu quả chuyển đổi với Landingpage Analytics

Landing analytics: là các chỉ số để giúp đánh giá độ hiệu quả của 1 Landingpage, gồm các chỉ số: Visitor (số lượt khách truy cập): Tính tổng số lượt khách truy cập vào trang của bạn trong 1 khoảng … Continued