Khi share lên Facebook, không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, cách khắc phục là gì?

Khi share lên Facebook, không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, cách khắc phục là gì?

Để khắc phục việc share lên facebook không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, bạn cần làm những bước sau: Bước 1: Bạn vào trang khắc phục lỗi của facebook https://developers.facebook.com/tools/debug/ Bước 2: Nhập tên miền Landingpage Bước 3: … Continued
Landingpage bao nhiêu đoạn mẫu là phù hợp?

Landingpage bao nhiêu đoạn mẫu là phù hợp?

Mỗi Landingpage có từ 5 – 7 đoạn mẫu là phù hợp nhất sẽ đầy đủ thông tin và ngắn gọn, bao gồm các đoạn: Giới thiệu, đặc điểm nổi bật của sản phẩm/dịch vụ, nội dung chi tiết sản … Continued