Tạo Landingpage với giao diện mẫu có sẵn

Tạo Landingpage với giao diện mẫu có sẵn

Để tạo một Landingpage với giao diện mẫu có sẵn, bạn làm theo các bước sau: Bước 1: Tại giao diện trang Dashboard, click vào nút Tạo Landingpage mới. Bạn sẽ được chuyển đến trang chứa các theme (giao diện) … Continued
Làm quen với giao diện chỉnh sửa Landingpage Builder Editor

Làm quen với giao diện chỉnh sửa Landingpage Builder Editor

Giao diện chỉnh sửa Landingpage – Builder Editor gồm 3 phần chính: Thanh Header Tại thanh Header có thể thực hiện các thao tác sau: Trở lại giao diện Dashboard: Click vào biểu tượng home để trở lại giao diện Dashboard. … Continued
Làm thế nào để thêm 1 hình ảnh vào Landingpage, và muốn thay ảnh mẫu đang có trong theme hay đoạn mẫu thế nào?

Làm thế nào để thêm 1 hình ảnh vào Landingpage, và muốn thay ảnh mẫu đang có trong theme hay đoạn mẫu thế nào?

Thêm ảnh và thay ảnh trên Landingpage: Bước 1: Chọn phần tử bạn muốn thay ảnh  Bước 2: Chọn nút thay ảnh lúc này thanh Header sẽ hiện ra khung chỉnh sửa cho phép bạn thay đổi ảnh Bước 3: Chọn … Continued
Chỉnh sửa và sắp xếp giao diện mobile

Chỉnh sửa và sắp xếp giao diện mobile

Công thức mobile: Tính từ top (góc trên cùng của đoạn mẫu) tới left (góc bên trái của đoạn mẫu), phần tử nào có top nhỏ hơn thì sang mobile sẽ xếp trước, top lớn hơn thì xếp sau. Nếu … Continued
Xuất bản Landingpage với tên miền của bạn

Xuất bản Landingpage với tên miền của bạn

Click vào thêm tên miền của bạn/chỉnh sửa tên miền khi xuất bản để trỏ Landingpage về tên miền riêng. Landingpage có thể được sử dụng dưới các dạng đường dẫn sau, ví dụ: Tên miền chính: novaonx.com Tên miền … Continued