Báo cáo hiệu suất hoạt động

Báo cáo hiệu suất hoạt động

Là công cụ tự động thống kê theo lượt tương tác và thẻ khách hàng giúp bạn quản lý fanpage hiệu quả hơn.  Để theo dõi số liệu thống kê, tại thanh Menu của Chatbot ấn chọn “Báo cáo” Khi … Continued
Tự động ẩn bình luận xấu

Tự động ẩn bình luận xấu

Ngoài cách ẩn bình luận thông thường trong quản lý bài viết, bạn có thể chọn ẩn bình luận nâng cao bằng cách chọn Quản lý bình luận trong phần Cài đặt. Trong bộ lọc bình luận xấu, bạn có thể … Continued
Quản lý vai trò

Quản lý vai trò

Tính năng này cho phép bạn quản lý vai trò của từng nhân viên trên Chatbot, phân cho họ từng quyền cụ thể trong chatbot. [1] Thêm vai trò mới: Bạn chọn nút “Thêm vai trò” để tạo thêm một … Continued
Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Tính năng này giúp bạn phân quyền cho các thành viên trong đội ngũ quản trị fanpage đang sử dụng chatbot. Thay đổi phân quyền: Bạn chọn biểu tượng “mũi tên” ở cột Phân quyền, tương ứng với nhân viên … Continued
Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Bạn có thể chọn một trong 2 cách chia tương tác (hội thoại) như sau: [1] Chia theo hội thoại mới cho nhân viên online. Tuy nhiên, để chia tự động được theo cách này, bạn cần đảm bảo các … Continued