Tôi có thể gắn câu trả lời bình luận cho 1 bài viết cụ thể được không? Khi tôi thao tác như vậy, Chatbot có trả lời bình luận ở các bài viết khác không?

Tôi có thể gắn câu trả lời bình luận cho 1 bài viết cụ thể được không? Khi tôi thao tác như vậy, Chatbot có trả lời bình luận ở các bài viết khác không?

Hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn thiết lập nhiều câu trả lời cho mỗi chủ đề ở phần thiết lập trả lời bình luận. Mỗi câu trả lời này có thể được gắn với một, một vài hoặc tất … Continued
Hướng dẫn đăng kí tin nhắn cao cấp

Hướng dẫn đăng kí tin nhắn cao cấp

    Facebook đã có thông báo chính thức: đến hết 31/12/2018, tất cả Fanpage sẽ không được phép gửi tin nhắn hàng loạt thông qua các bên thứ 3 nếu như không đăng ký tính năng nhắn tin, kể … Continued
Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

Tính năng Quản lý hội thoại của NovaonX Chatbot cho phép lọc hội thoại theo các tiêu chí sau: Tất cả: Bao gồm tất cả các tương tác với trang gồm tin nhắn, bình luận Chỉ hiển thị tin nhắn: … Continued
Tính năng tạm dừng trả lời tự động

Tính năng tạm dừng trả lời tự động

Mục đích của tính năng này là để bạn có thể tạm dừng việc trả lời tự động với một khách hàng cụ thể trong trường hợp bạn muốn hỗ trợ khách đó bởi chính bạn hoặc nhân viên của … Continued
Cấu hình thẻ hội thoại và thẻ khách hàng

Cấu hình thẻ hội thoại và thẻ khách hàng

Tính năng thẻ hội thoại trong Quản lý tương tác cho phép đánh dấu, phân loại hội thoại/khách hàng. Từ đó hỗ trợ bạn có thể lọc hội thoại/khách hàng một cách nhanh chóng. Có thể thực hiện quản lý, … Continued
Thiết lập menu chính cho tin nhắn trong Messenger

Thiết lập menu chính cho tin nhắn trong Messenger

Vai trò của menu chính: là cách hữu hiệu để người dùng có thể truy cập các tùy chọn ngay tại màn hình chat với fanpage. Mục đích của menu chính là giúp cho khách hàng có thể truy cập … Continued