Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Nếu bạn có nhiều nhân viên trực trang, nhân viên của bạn có thể sử dụng Chatbot khi: Bạn đã add những nhân viên đó vào quyền Quản trị viên trên fanpage của bạn. Sau đó, nhân viên sử dụng … Continued
Tôi đã đăng ký nhưng không thấy hiện ra danh sách trang?

Tôi đã đăng ký nhưng không thấy hiện ra danh sách trang?

Bạn gặp lỗi này khi mới đăng ký do bạn chưa cấp quyền cho hệ thống đồng bộ với facebook của bạn. Để khắc phục, bạn cần đăng xuất ra khỏi hệ thống và đăng nhập lại. Khi đăng nhập … Continued
Tôi đã đăng ký và kích hoạt thành công, nhưng hệ thống không hiển thị đủ dữ liệu trên trang của tôi?

Tôi đã đăng ký và kích hoạt thành công, nhưng hệ thống không hiển thị đủ dữ liệu trên trang của tôi?

Với những khách hàng mới đăng ký, hệ thống NovaonX Chatbot sẽ cần thời gian để đồng bộ dần dần dữ liệu. Thời gian đồng bộ tùy thuộc vào lượng dữ liệu trên các fanpage của bạn có lớn hay … Continued
Quản lý tương tác của Chatbot có tự động lấy số điện thoại của khách hàng khi khách hàng để lại số điện thoại trong hội thoại không?

Quản lý tương tác của Chatbot có tự động lấy số điện thoại của khách hàng khi khách hàng để lại số điện thoại trong hội thoại không?

Khi khách hàng để lại số điện thoại trong cuộc hội thoại, hệ thống sẽ tự lưu số điện thoại đó vào phần “Quản lý khách hàng”. Nếu khách hàng để lại nhiều số điện thoại, hệ thống chỉ lưu … Continued
Tôi đã thiết lập Chatbot trả lời tự động nhưng không thấy Chatbot trả lời các comment trên bài viết, tôi đã làm thiếu thao tác nào?

Tôi đã thiết lập Chatbot trả lời tự động nhưng không thấy Chatbot trả lời các comment trên bài viết, tôi đã làm thiếu thao tác nào?

Bạn cần kiểm tra lại các thao tác sau: Bạn đã click vào xuất bản sau khi thiết lập Chatbot chưa? Kịch bản trả lời inbox chỉ hoạt động khi bạn click vào nút Xuất bản sau khi thiết lập … Continued