Tôi muốn bỏ lọc thì phải làm thế nào?

Tôi muốn bỏ lọc thì phải làm thế nào?

Bạn có hai cách để bỏ lọc trong “Quản lý hội thoại”: Cách 1: Bạn có thể ấn vào lựa chọn “Tất cả” ở trên cùng thanh công cụ. Cách 2: Ấn thêm một lần nữa vào phần lọc đã … Continued
Tôi có thể gắn câu trả lời bình luận cho 1 bài viết cụ thể được không? Khi tôi thao tác như vậy, Chatbot có trả lời bình luận ở các bài viết khác không?

Tôi có thể gắn câu trả lời bình luận cho 1 bài viết cụ thể được không? Khi tôi thao tác như vậy, Chatbot có trả lời bình luận ở các bài viết khác không?

Hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn thiết lập nhiều câu trả lời cho mỗi chủ đề ở phần thiết lập trả lời bình luận. Mỗi câu trả lời này có thể được gắn với một, một vài hoặc tất … Continued
Gắn bài viết theo hashtag là gì?

Gắn bài viết theo hashtag là gì?

Khi thiết lập trả lời bình luận riêng cho một hay nhiều bài viết cụ thể, ngoài việc chọn theo ID bài viết, bạn có thể chọn Trả lời tự động theo hashtag đã được gắn trong bài viết đó.