Tôi có thể gắn câu trả lời bình luận cho 1 bài viết cụ thể được không? Khi tôi thao tác như vậy, Chatbot có trả lời bình luận ở các bài viết khác không?

Tôi có thể gắn câu trả lời bình luận cho 1 bài viết cụ thể được không? Khi tôi thao tác như vậy, Chatbot có trả lời bình luận ở các bài viết khác không?

Hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn thiết lập nhiều câu trả lời cho mỗi chủ đề ở phần thiết lập trả lời bình luận. Mỗi câu trả lời này có thể được gắn với một, một vài hoặc tất … Continued
Gắn bài viết theo hashtag là gì?

Gắn bài viết theo hashtag là gì?

Khi thiết lập trả lời bình luận riêng cho một hay nhiều bài viết cụ thể, ngoài việc chọn theo ID bài viết, bạn có thể chọn Trả lời tự động theo hashtag đã được gắn trong bài viết đó.
Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Nếu bạn có nhiều nhân viên trực trang, nhân viên của bạn có thể sử dụng Chatbot khi: Bạn đã add những nhân viên đó vào quyền Quản trị viên trên fanpage của bạn. Sau đó, nhân viên sử dụng … Continued