Cập nhật tính năng mới NovaonX Chatbot 3.2

Cập nhật tính năng mới NovaonX Chatbot 3.2

I. Messenger Ref URL Messenger Ref URL là một dạng link rút gọn để gắn vào các bài viết trên facebook hay bất kỳ bài viết nào ở các website khác của bạn nhằm điều hướng khách hàng tới cửa … Continued
Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.4

Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.4

   a.   Tính năng “Đang soạn thảo” – Typing Tính năng này giúp tăng sự linh hoạt, tính tương tác của Chatbot với khách hàng, giúp Chatbot thật hơn. Để thiết lập tính năng Typing: Bước 1:  Tại màn hình … Continued
Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.1

Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.1

Những nội dung được cập nhật tại phiên bản 3.1. của NovaonX Chatbot bao gồm: Cập nhật bảng giá mới Cải thiện phần nhập liệu Cập nhật tên tính năng “Quản lý tương tác” thành “Quản lý hội thoại” Đối … Continued
Cập nhật tính năng mới phiên bản 3.5

Cập nhật tính năng mới phiên bản 3.5

Bước 1. Truy cập vào Quản lý hội thoại trên chatbot.novaonx.com Bước 2. Chọn hội thoại của khách hàng cần lấy số điện thoại và click vào “Xem trên Facebook” Bước 3. Chuyển sang tab Hội thoại trên Facebook vừa … Continued