Thiết lập tin nhắn chào mừng trong tin nhắn Messenger

Thiết lập tin nhắn chào mừng trong tin nhắn Messenger

Tin nhắn chào mừng: thiết lập này cho phép hệ thống NovaonX Chatbot “chủ động” gửi tin nhắn đến khách hàng của bạn khi lần đầu tiên họ click vào nút gửi tin nhắn trên trang fanpage. Kết quả của … Continued
Trả lời tự động bình luận có chứa số điện thoại

Trả lời tự động bình luận có chứa số điện thoại

Trong thiết lập trả lời bình luận, công cụ NovaonX Chatbot cho phép thiết lập trả lời bình luận: có số điện thoại, mặc định và chủ đề từ khóa. Khi khách hàng để lại số điện thoại trên bình … Continued
Trả lời tự động bình luận có chứa từ khóa

Trả lời tự động bình luận có chứa từ khóa

Khi khách hàng bình luận trên bài viết của bạn, hệ thống sẽ tự động trả lời những câu hỏi có chứa từ khóa đã được thiết lập. Để thiết lập từ khóa và câu trả lời cho những từ … Continued
Thiết lập câu trả lời cho từng bài viết cụ thể

Thiết lập câu trả lời cho từng bài viết cụ thể

Tại thiết lập chủ đề từ khóa, hệ thống cho phép tạo ra nhiều câu trả lời và cho phép gắn với mỗi bài viết cụ thể. Để thêm câu trả lời, nhấn vào nút Thêm câu trả lời. Để … Continued
Thiết lập menu chính cho tin nhắn trong Messenger

Thiết lập menu chính cho tin nhắn trong Messenger

Vai trò của menu chính: là cách hữu hiệu để người dùng có thể truy cập các tùy chọn ngay tại màn hình chat với fanpage. Mục đích của menu chính là giúp cho khách hàng có thể truy cập … Continued
Trả lời tự động tin nhắn có chứa từ khóa

Trả lời tự động tin nhắn có chứa từ khóa

Thiết lập câu trả lời theo từ khóa cho tin nhắn theo các bước sau: Bước 1: Trên thanh menu, chọn trả lời tự động Bước 2: Tại thiết lập trả lời tin nhắn, chọn thiết lập câu trả lời … Continued
Tổng quan về Quản lý Chatbot

Tổng quan về Quản lý Chatbot

Trong trường hợp bạn mới sử dụng lần đầu, hệ thống sẽ thiết lập một Chatbot với tên của trang mà bạn đang kích hoạt. Để thay thế hoàn toàn nội dung của Chatbot hiện tại cho trang của bạn, … Continued