Vai trò của kịch bản chăm sóc tự động

Vai trò của kịch bản chăm sóc tự động

Vai trò của kịch bản chăm sóc khách hàng: Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về … Continued
Cách thiết lập kịch bản chăm sóc

Cách thiết lập kịch bản chăm sóc

Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép bạn thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về lại trang của bạn và chú ý đến … Continued