Thống kê hiệu quả gửi tin nhắn hàng loạt

Thống kê hiệu quả gửi tin nhắn hàng loạt

Với mỗi chiến dịch nhắn tin hàng loạt mà bạn thực hiện, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép theo dõi những thông tin chiến dịch như sau: Đã gửi: Số khách hàng mà hệ thống đã gửi đi tin nhắn … Continued
Thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt

Thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt

Chức năng nhắn tin hàng loạt của NovaonX Chatbot cho phép gửi tin nhắn đến tất cả những khách hàng đã từng nhắn tin đến trang. Để thiết lập chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng đã … Continued
Điều kiện nhắm chọn và cách thức thực hiện

Điều kiện nhắm chọn và cách thức thực hiện

Trong bước lọc đối tượng của nhắn tin hàng loạt, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép chọn tệp đối tượng theo các tiêu chí sau: Thẻ khách hàng, Thông tin khách hàng, Thời gian   Lọc theo thẻ khách hàng: cho … Continued