Quản lý tất cả các hội thoại với bộ lọc thông minh

Quản lý tất cả các hội thoại với bộ lọc thông minh

Tính năng Quản lý tương tác của NovaonX Chatbot cho phép quản lý tất cả tin nhắn, bình luận trên trang. Hệ thống sẽ mặc định coi mỗi bình luận, tin nhắn đến trang của bạn là 1 hội thoại. … Continued
Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

Tính năng Quản lý hội thoại của NovaonX Chatbot cho phép lọc hội thoại theo các tiêu chí sau: Tất cả: Bao gồm tất cả các tương tác với trang gồm tin nhắn, bình luận Chỉ hiển thị tin nhắn: … Continued
Chế độ gộp trang

Chế độ gộp trang

Tính năng này cho phép gộp hai (2) hay nhiều fanpage với nhau trên một trên một màn hình mà không làm thay đổi tương tác giữa khách hàng và bạn. Giúp bạn dễ dàng quản lý khi có nhiều … Continued
Tính năng tạm dừng trả lời tự động

Tính năng tạm dừng trả lời tự động

Mục đích của tính năng này là để bạn có thể tạm dừng việc trả lời tự động với một khách hàng cụ thể trong trường hợp bạn muốn hỗ trợ khách đó bởi chính bạn hoặc nhân viên của … Continued
Quản lý thông tin của khách hàng

Quản lý thông tin của khách hàng

Trong phần quản lý hội thoại, bạn có thể quản lý những thông tin sau của khách hàng [1] Tên facebook [2] Hiển thị thông tin khi khách hàng cho số điện thoại [3] Hiển thị thông tin nhân viên … Continued
Thiết lập công cụ hỗ trợ soạn thảo

Thiết lập công cụ hỗ trợ soạn thảo

Tính năng hỗ trợ soạn thảo với câu trả lời nhanh hỗ trợ bạn trong việc trả lời những câu hỏi thường xuyên được khách hàng đặt ra. Với những câu trả lời được soạn sẵn và lưu lại, mỗi … Continued