Thiết lập câu trả lời nhanh

Thiết lập câu trả lời nhanh

[1] Tạo mới câu trả lời nhanh: Bạn vào phần Cài đặt > Câu trả lời nhanh > Thêm câu trả lời nhanh. Màn hình thiết lập câu trả lời nhanh sẽ xuất hiện như sau: Tại đây, bạn cần … Continued
Thiết lập Trường thông tin khách hàng

Thiết lập Trường thông tin khách hàng

[1] Tạo trường thông tin mới: Bạn vào phần Cài đặt > Trường thông tin > Thêm thông tin. Màn hình thiết lập trường thông tin sẽ xuất hiện. Bạn cần hoàn thành các mục sau: Tên trường, Loại dữ … Continued
Kết nối chatbot NovaonX với website Onshop

Kết nối chatbot NovaonX với website Onshop

Tính năng này cho phép bạn kết nối chatbot với website Onshop.  [1] Kết nối: Bạn chọn “Kết nối tài khoản Onshop”. Bạn cần hoàn thành các thông tin: Mã liên kết và URL Shop. Sau khi cập nhật xong … Continued
Quản lý vai trò

Quản lý vai trò

Tính năng này cho phép bạn quản lý vai trò của từng nhân viên trên Chatbot, phân cho họ từng quyền cụ thể trong chatbot. [1] Thêm vai trò mới: Bạn chọn nút “Thêm vai trò” để tạo thêm một … Continued
Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Tính năng này giúp bạn phân quyền cho các thành viên trong đội ngũ quản trị fanpage đang sử dụng chatbot. Thay đổi phân quyền: Bạn chọn biểu tượng “mũi tên” ở cột Phân quyền, tương ứng với nhân viên … Continued
Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Bạn có thể chọn một trong 2 cách chia tương tác (hội thoại) như sau: [1] Chia theo hội thoại mới cho nhân viên online. Tuy nhiên, để chia tự động được theo cách này, bạn cần đảm bảo các … Continued
Cài đặt tài khoản

Cài đặt tài khoản

Các thông tin về tài khoản của bạn bao gồm: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ (nếu có) sẽ được lưu trữ tại phần “Cài đặt tài khoản”
Cấu hình thẻ hội thoại và thẻ khách hàng

Cấu hình thẻ hội thoại và thẻ khách hàng

Tính năng thẻ hội thoại trong Quản lý tương tác cho phép đánh dấu, phân loại hội thoại/khách hàng. Từ đó hỗ trợ bạn có thể lọc hội thoại/khách hàng một cách nhanh chóng. Có thể thực hiện quản lý, … Continued
Câu trả lời nhanh

Câu trả lời nhanh

Tính năng hỗ trợ soạn thảo với câu trả lời nhanh hỗ trợ bạn trong việc trả lời những câu hỏi thường xuyên được khách hàng đặt ra. Với những câu trả lời được soạn sẵn và lưu lại, mỗi … Continued
Ẩn bình luận tự động

Ẩn bình luận tự động

Tính năng ẩn bình luận của NovaonX Chatbot cho phép ẩn những bình luận của khách hàng trên từng bài viết trên trang , tránh tình trạng cướp khách từ đối thủ cạnh tranh. Có thể ẩn bình luận trên … Continued