Thiết lập tin nhắn chào mừng trong tin nhắn Messenger

Thiết lập tin nhắn chào mừng trong tin nhắn Messenger

Tin nhắn chào mừng: thiết lập này cho phép hệ thống NovaonX Chatbot “chủ động” gửi tin nhắn đến khách hàng của bạn khi lần đầu tiên họ click vào nút gửi tin nhắn trên trang fanpage. Kết quả của … Continued
Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Nếu bạn có nhiều nhân viên trực trang, nhân viên của bạn có thể sử dụng Chatbot khi: Bạn đã add những nhân viên đó vào quyền Quản trị viên trên fanpage của bạn. Sau đó, nhân viên sử dụng … Continued
Thiết lập Trường thông tin khách hàng

Thiết lập Trường thông tin khách hàng

[1] Tạo trường thông tin mới: Bạn vào phần Cài đặt > Trường thông tin > Thêm thông tin. Màn hình thiết lập trường thông tin sẽ xuất hiện. Bạn cần hoàn thành các mục sau: Tên trường, Loại dữ … Continued
Cập nhật tính năng mới phiên bản 3.5

Cập nhật tính năng mới phiên bản 3.5

Bước 1. Truy cập vào Quản lý hội thoại trên chatbot.novaonx.com Bước 2. Chọn hội thoại của khách hàng cần lấy số điện thoại và click vào “Xem trên Facebook” Bước 3. Chuyển sang tab Hội thoại trên Facebook vừa … Continued
Thống kê hiệu quả gửi tin nhắn hàng loạt

Thống kê hiệu quả gửi tin nhắn hàng loạt

Với mỗi chiến dịch nhắn tin hàng loạt mà bạn thực hiện, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép theo dõi những thông tin chiến dịch như sau: Đã gửi: Số khách hàng mà hệ thống đã gửi đi tin nhắn … Continued
Tạo Messenger Ref URL

Tạo Messenger Ref URL

Messenger Ref URL là một dạng link rút gọn để gắn vào các bài viết trên facebook hay bất kỳ bài viết nào ở các website khác của bạn nhằm điều hướng khách hàng tới cửa sổ chat với fanpage … Continued
Kết nối chatbot NovaonX với website Onshop

Kết nối chatbot NovaonX với website Onshop

Tính năng này cho phép bạn kết nối chatbot với website Onshop.  [1] Kết nối: Bạn chọn “Kết nối tài khoản Onshop”. Bạn cần hoàn thành các thông tin: Mã liên kết và URL Shop. Sau khi cập nhật xong … Continued