Thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt

Thiết lập 1 chiến dịch nhắn tin hàng loạt

Chức năng nhắn tin hàng loạt của NovaonX Chatbot cho phép gửi tin nhắn đến tất cả những khách hàng đã từng nhắn tin đến trang. Để thiết lập chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng đã … Continued
Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Bạn có thể chọn một trong 2 cách chia tương tác (hội thoại) như sau: [1] Chia theo hội thoại mới cho nhân viên online. Tuy nhiên, để chia tự động được theo cách này, bạn cần đảm bảo các … Continued
Điều kiện nhắm chọn và cách thức thực hiện

Điều kiện nhắm chọn và cách thức thực hiện

Trong bước lọc đối tượng của nhắn tin hàng loạt, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép chọn tệp đối tượng theo các tiêu chí sau: Thẻ khách hàng, Thông tin khách hàng, Thời gian   Lọc theo thẻ khách hàng: cho … Continued
Quản lý tương tác của Chatbot có tự động lấy số điện thoại của khách hàng khi khách hàng để lại số điện thoại trong hội thoại không?

Quản lý tương tác của Chatbot có tự động lấy số điện thoại của khách hàng khi khách hàng để lại số điện thoại trong hội thoại không?

Khi khách hàng để lại số điện thoại trong cuộc hội thoại, hệ thống sẽ tự lưu số điện thoại đó vào phần “Quản lý khách hàng”. Nếu khách hàng để lại nhiều số điện thoại, hệ thống chỉ lưu … Continued
Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.3

Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.3

a.   Quản lý vai trò Với tính năng này, quản trị viên có thể phân chia quyền sử dụng các tính năng chăm sóc khách hàng của Chatbot cho nhân viên. Đối với mỗi vai trò, Quản trị viên có … Continued
Cài đặt tài khoản

Cài đặt tài khoản

Các thông tin về tài khoản của bạn bao gồm: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ (nếu có) sẽ được lưu trữ tại phần “Cài đặt tài khoản”
Tôi đã thiết lập Chatbot trả lời tự động nhưng không thấy Chatbot trả lời các comment trên bài viết, tôi đã làm thiếu thao tác nào?

Tôi đã thiết lập Chatbot trả lời tự động nhưng không thấy Chatbot trả lời các comment trên bài viết, tôi đã làm thiếu thao tác nào?

Bạn cần kiểm tra lại các thao tác sau: Bạn đã click vào xuất bản sau khi thiết lập Chatbot chưa? Kịch bản trả lời inbox chỉ hoạt động khi bạn click vào nút Xuất bản sau khi thiết lập … Continued