Ẩn bình luận tự động

Ẩn bình luận tự động

Tính năng ẩn bình luận của NovaonX Chatbot cho phép ẩn những bình luận của khách hàng trên từng bài viết trên trang , tránh tình trạng cướp khách từ đối thủ cạnh tranh. Có thể ẩn bình luận trên … Continued
Vai trò của kịch bản chăm sóc tự động

Vai trò của kịch bản chăm sóc tự động

Vai trò của kịch bản chăm sóc khách hàng: Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về … Continued
Quản lý bài viết

Quản lý bài viết

Tính năng quản lý bài viết cho phép bạn xem, cài đặt được tất cả những bài viết trên fanpage của bạn. Lưu ý: Khi bạn bắt đầu dùng gói trả phí, NovaonX sẽ đồng bộ 100 bài viết cũ … Continued
Thiết lập công cụ hỗ trợ soạn thảo

Thiết lập công cụ hỗ trợ soạn thảo

Tính năng hỗ trợ soạn thảo với câu trả lời nhanh hỗ trợ bạn trong việc trả lời những câu hỏi thường xuyên được khách hàng đặt ra. Với những câu trả lời được soạn sẵn và lưu lại, mỗi … Continued
Chế độ gộp trang

Chế độ gộp trang

Tính năng này cho phép gộp hai (2) hay nhiều fanpage với nhau trên một trên một màn hình mà không làm thay đổi tương tác giữa khách hàng và bạn. Giúp bạn dễ dàng quản lý khi có nhiều … Continued
Thiết lập cấu hình thẻ

Thiết lập cấu hình thẻ

Thêm thẻ khách hàng mới:  Bạn bấm nút “Thêm thẻ khách hàng” Sửa/Xóa thẻ Khách hàng: Bạn trỏ chuột vào thẻ đã tạo để chỉnh sửa và xóa thẻ hiện có Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các … Continued