1. Giới thiệu về tính năng Chốt đơn Livestream
– Tự động tổng hợp bình luận trong 1 bài livestream, lọc các bình luận đặt hàng, từ đó tạo đơn hàng với thông tin từ bình luận và người bình luận
– Với mỗi đơn hàng đến từ livestream, Chatbot sẽ tự động nhắn tin tới khách hàng đã để lại thông tin trong bình luận để xác nhận thông tin và hỏi các thông tin còn thiếu
– Tổng hợp các đơn hàng kèm theo trạng thái để user có thể quản lý dễ dàng, Chốt đơn hoặc hủy đơn, in đơn
– Lưu lại lịch sử đơn hàng của từng khách hàng giúp user nắm bắt được các thông tin quan trọng của khách: Đang đặt sản phẩm gì, hay mua sản phẩm nào, đã bùng đơn bao giờ chưa?
2. Cách sử dụng tính năng Chốt đơn Livestream
– Hệ thống:
● Tại menu có thêm 3 tính năng là: Chốt đơn livestream,Quản lý đơn hàng và Sản phẩm
●  3 tính năng này chỉ có page trả phí mới được sử dụng tính năng này.

2.1. Sử dụng Chốt đơn Livestream
Bước 1: Bạn hãy Truy cập vào tính năng “Chốt đơn livestream”. Bạn click vào “Đồng bộ” để cập nhật danh sách các bài đang live

Bước 2: Bạn click vào Tạo livestream mới để tạo 1 bài chờ livestream trên hệ thống

– Tạo đơn hàng tự động
Bước 1
: Bạn hãy click vào “Cấu hình” để tạo cấu hình cho bài live

Bước 2: Thêm sản phẩm sẽ được live để bán hàng. Bạn click vào biểu tượng “+” để thêm sản phẩm mới, một pop – up sẽ xuất hiện. Bạn tick chọn các sản phẩm sẽ xuất hiện trên livestream. Cuối cùng chọn “Xác nhận

  • Nếu trường hợp, bạn chưa có sẵn sản phẩm trong danh sách sản phẩm

Bạn click vào “Tạo sản phẩm” và cập nhật các thông tin sau:

Sau khi cập nhật các thông tin bạn chọn Lưu hoặc Lưu và tạo sản phẩm khác để lưu sản phẩm đang tạo.

Bước 3: Nhập từ khoá tương ứng với sản phẩm. Tất cả các bình luận có chứa đúng cú pháp: Từ khoá + SĐT sẽ được tự động tạo đơn

Bạn chọn Lưu cấu hình là hoàn thành. Cấu hình này sẽ tự động liên kết với livestream đầu tiên sau khi thiết lập. Mỗi Cấu hình chỉ sử dụng được với một livestream duy nhất

– Cơ chế của Bot tự động xác nhận đơn:
Khi bật “ON” Gửi tin nhắn xác nhận, chatbot sẽ tự động gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng đến những khách hàng bình luận đúng cú pháp

Cơ chế tự động xác nhận đơn hàng như sau:

Sau khi khách hàng xác nhận , sẽ hiển thị ra nội dung sau:

2.2. Quản lý đơn hàng:
Sau khi livestream, quản lý đơn hàng sẽ tổng hợp tất các đơn hàng từ buổi livestream đóLọc đơn hàng theo trạng thái hoặc bài livestream để có thể xử lý nhanh các đơn hàng
Trạng thái đơn hàng

5 trạng thái đơn hàng: 

  • Nháp: đơn hàng sơ khai lúc đầu được tạo ra
  • Đã xác nhận: Đã confirm với khách hàng và lấy đc đầy đủ thông tin về đơn hàng: thông tin người nhận và thông tin sản phẩm mua
  • Đã chốt: Đã chốt đơn hàng và đơn hàng sẽ được giao đến người nhận
  • Hoàn thành: Đơn hàng đã hoàn thành xong và không có vấn đề phát sinh
  • Đã hủy: Đơn hàng bị hủy

Xử lý đơn hàng:
Bước 1
: Click vào 1 đơn hàng: hiển thị chi tiết đơn hàng
Bước 2: Các đơn hàng chưa được chốt có thể chỉnh sửa để hoàn thiện đơn hàng
Bước 3: Các đơn hàng đã chốt có thể in hóa đơn để gửi cho khách

Chi tiết đơn hàng:

  • Chỉnh sửa thông tin người nhận, số lượng sản phẩm và ghi chú nếu có
  • Thêm xóa sản phẩm từ danh sách sản phẩm
  • In đơn hàng

– Đơn hàng:
Ngoài các đơn hàng được tạo từ livestream, user có thể tạo các đơn hàng thủ công. Trong phần quản lý hội thoại: user có thể tạo đơn hàng bằng tay cho khách hàng.Các đơn hàng sẽ được lưu cho từng khách hàng và cũng chuyển về kho đơn hàng chung

2.3. Quản lý sản phẩm:
● In đơn hàng
● User có thể thêm xóa các sản phẩm này

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply