Thiết lập câu trả lời nhanh

Thiết lập câu trả lời nhanh

[1] Tạo mới câu trả lời nhanh: Bạn vào phần Cài đặt > Câu trả lời nhanh > Thêm câu trả lời nhanh. Màn hình thiết lập câu trả lời nhanh sẽ xuất hiện như sau: Tại đây, bạn cần … Continued
Thiết lập cấu hình thẻ

Thiết lập cấu hình thẻ

Thêm thẻ khách hàng mới:  Bạn bấm nút “Thêm thẻ khách hàng” Sửa/Xóa thẻ Khách hàng: Bạn trỏ chuột vào thẻ đã tạo để chỉnh sửa và xóa thẻ hiện có Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các … Continued
Quản lý bài viết

Quản lý bài viết

Tính năng quản lý bài viết cho phép bạn xem, cài đặt được tất cả những bài viết trên fanpage của bạn. Lưu ý: Khi bạn bắt đầu dùng gói trả phí, NovaonX sẽ đồng bộ 100 bài viết cũ … Continued
Tự động ẩn bình luận xấu

Tự động ẩn bình luận xấu

Ngoài cách ẩn bình luận thông thường trong quản lý bài viết, bạn có thể chọn ẩn bình luận nâng cao bằng cách chọn Quản lý bình luận trong phần Cài đặt. Trong bộ lọc bình luận xấu, bạn có thể … Continued