Cài đặt tài khoản

Cài đặt tài khoản

Các thông tin về tài khoản của bạn bao gồm: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ (nếu có) sẽ được lưu trữ tại phần “Cài đặt tài khoản”
Báo cáo hiệu suất hoạt động

Báo cáo hiệu suất hoạt động

Là công cụ tự động thống kê theo lượt tương tác và thẻ khách hàng giúp bạn quản lý fanpage hiệu quả hơn.  Để theo dõi số liệu thống kê, tại thanh Menu của Chatbot ấn chọn “Báo cáo” Khi … Continued
Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Chia tương tác tự động cho nhân viên trực page

Bạn có thể chọn một trong 2 cách chia tương tác (hội thoại) như sau: [1] Chia theo hội thoại mới cho nhân viên online. Tuy nhiên, để chia tự động được theo cách này, bạn cần đảm bảo các … Continued
Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Phân quyền cho từng nhân viên trên chatbot

Tính năng này giúp bạn phân quyền cho các thành viên trong đội ngũ quản trị fanpage đang sử dụng chatbot. Thay đổi phân quyền: Bạn chọn biểu tượng “mũi tên” ở cột Phân quyền, tương ứng với nhân viên … Continued
Quản lý vai trò

Quản lý vai trò

Tính năng này cho phép bạn quản lý vai trò của từng nhân viên trên Chatbot, phân cho họ từng quyền cụ thể trong chatbot. [1] Thêm vai trò mới: Bạn chọn nút “Thêm vai trò” để tạo thêm một … Continued
Kết nối chatbot NovaonX với website Onshop

Kết nối chatbot NovaonX với website Onshop

Tính năng này cho phép bạn kết nối chatbot với website Onshop.  [1] Kết nối: Bạn chọn “Kết nối tài khoản Onshop”. Bạn cần hoàn thành các thông tin: Mã liên kết và URL Shop. Sau khi cập nhật xong … Continued
Thiết lập Trường thông tin khách hàng

Thiết lập Trường thông tin khách hàng

[1] Tạo trường thông tin mới: Bạn vào phần Cài đặt > Trường thông tin > Thêm thông tin. Màn hình thiết lập trường thông tin sẽ xuất hiện. Bạn cần hoàn thành các mục sau: Tên trường, Loại dữ … Continued
Thiết lập câu trả lời nhanh

Thiết lập câu trả lời nhanh

[1] Tạo mới câu trả lời nhanh: Bạn vào phần Cài đặt > Câu trả lời nhanh > Thêm câu trả lời nhanh. Màn hình thiết lập câu trả lời nhanh sẽ xuất hiện như sau: Tại đây, bạn cần … Continued
Thiết lập cấu hình thẻ

Thiết lập cấu hình thẻ

Thêm thẻ khách hàng mới:  Bạn bấm nút “Thêm thẻ khách hàng” Sửa/Xóa thẻ Khách hàng: Bạn trỏ chuột vào thẻ đã tạo để chỉnh sửa và xóa thẻ hiện có Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các … Continued
Quản lý bài viết

Quản lý bài viết

Tính năng quản lý bài viết cho phép bạn xem, cài đặt được tất cả những bài viết trên fanpage của bạn. Lưu ý: Khi bạn bắt đầu dùng gói trả phí, NovaonX sẽ đồng bộ 100 bài viết cũ … Continued