Hiện tại có rất nhiều khách hàng mua và sử dụng công cụ chatbot nhưng chưa biết cách sử dụng những tính năng để tiết kiệm thời gian và sử dụng hiệu quả nhất.

Dưới đây là một số Tips để các bạn có thể tham khảo và sử dụng:

  1. Thiết lập câu trả lời mặc định:
  • Ở phần thiết lập để sử dụng hiệu quả và hạn chế tình trạng bị Facebook chặn bình luận tự động nên sử dụng 2-3 câu trả lời tự động và dùng tính năng spin bình luận.

Ví dụ: Cảm ơn Tên facebook đã {quan tâm|bình luận|theo dõi} bài viết.Tên facebook hãy kiểm tra {tin nhắn riêng|inbox} nhé.

  • Đối với những page có nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm có một giá khác nhau. Để tiết kiệm thời gian admin vào trả lời thì các bạn có thể dùng câu trả lời riêng cho từng bài viết theo ID hoặc hashtag

2. Quản lý hội thoại:

Sau mỗi cuộc hội thoại với khách hàng nên gắn luôn thẻ khách hàng trong hội thoại (Vip/đã mua/hỏi nhưng không mua…) để có những tệp KH gửi chiến dịch hàng loạt sau này

Xem thêm phần gửi tin nhắn hàng loạt: Xem tại đây

3. Chăm sóc khách hàng:

Chăm sóc khách hàng thường xuyên bằng cách gửi cách kịch bản chăm sóc tự động (không có khuyến mãi)

Xem thêm phần thiết lập kịch bản chăm sóc tại đây: Xem tại đây

4.Tạo phần tin nhắn riêng cho tệp chạy quảng cáo bằng cách thiết lập phần Json:

Xem chi tiết tại link: Xem tại đây

 

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply