Mục đích của tính năng này là để bạn có thể tạm dừng việc trả lời tự động với một khách hàng cụ thể trong trường hợp bạn muốn hỗ trợ khách đó bởi chính bạn hoặc nhân viên của bạn.

[1]: Tắt trả lời tự động cho hội thoại này

[2]: Hiển thị thời gian dừng trả lời tự động

[3]: Thêm thời gian dừng trả lời tự động

Nút “x”: Bật trả lời tự động

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply