Trong phần quản lý hội thoại, bạn có thể quản lý những thông tin sau của khách hàng [1] Tên facebook [2] Hiển thị thông tin khi khách hàng cho số điện thoại [3] Hiển thị thông tin nhân viên chăm sóc [4] Chặn người dùng [5] Bộ lọc tất cả hội thoại [6] Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng [7] Thể hiện cách khách hàng đăng kí chatbot bằng cách nhắn tin trực tiếp tới page [8] Gắn thẻ khách hàng, kịch bản chăm sóc và ghi chú

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply