Tính năng hỗ trợ soạn thảo với câu trả lời nhanh hỗ trợ bạn trong việc trả lời những câu hỏi thường xuyên được khách hàng đặt ra. Với những câu trả lời được soạn sẵn và lưu lại, mỗi lần khách hàng  hỏi, chỉ cần click vào biểu tượng câu trả lời nhanh và nhấn chọn câu trả lời soạn sẵn mà bạn muốn gửi đến khách hàng. 

Có 02 cách để thêm câu trả lời nhanh

Cách 1: Ngay tại ô nhập liệu ở hội thoại, click vào biểu tượng câu trả lời nhanh ở ô nhập liệu

Click vào biểu tượng dấu “+” sau đó nhập câu trả lời nhanh

Cách 2: Truy cập mục “Thiết lập câu trả lời nhanh” trong phần “Cài đặt” để tìm hiểu chi tiết cách thứ 2.

Ngoài ra, bạn có thể: 

  • Nhấn “enter” hai lần để chuyển sang hội thoại chưa đọc tiếp theo
  • Nhấn “ctrl” hai lần để chuyển sang hội thoại chưa trả lời tiếp theo

Ngoài ra bạn có thể sử dụng tính năng Tự động trả lời bình luận Tự động inbox khách hàng của NovaonX Chatbot để có thể quản lý hội thoại dễ dàng hơn (Xem chi tiết)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply