[1] Tạo mới câu trả lời nhanh: Bạn vào phần Cài đặt > Câu trả lời nhanh > Thêm câu trả lời nhanh. Màn hình thiết lập câu trả lời nhanh sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn cần hoàn thành các mục sau: Mã gõ nhanh, Nội dung câu trả lời nhanh, Thêm ảnh cho câu trả lời nhanh (Nếu có)

Cuối cùng, bạn bấm “Lưu” là hoàn thành xong phần tạo mới câu trả lời nhanh

[2] Sửa/Xóa câu trả lời nhanh: Bạn bấm vào nút Chỉnh sửa hoặc Xóa để sửa hoặc xóa câu trả lời nhanh hiện tại

Ngoài ra, bạn có thể thêm trực tiếp câu trả lời nhanh ngay tại cuộc hội thoại với khách hàng. Bạn chọn biểu tượng “Tin nhắn có sẵn”, sau đó chọn biểu tượng “+” để thêm câu trả lời nhanh

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply