Tính năng này cho phép bạn kết nối chatbot với website Onshop. 

[1] Kết nối: Bạn chọn “Kết nối tài khoản Onshop”. Bạn cần hoàn thành các thông tin: Mã liên kếtURL Shop. Sau khi cập nhật xong thông tin, bạn bấm “Cập nhật” là hoàn thành kết nối.

 

Hướng dẫn lấy mã: Bạn đăng nhập vào tài khoản Onshop để lấy mã liên kết và URL Shop.

Lấy mã liên kết: Bạn vào mục Chatbot > Kết nối với chatbot > Mã kết nối. Tại đây, bạn bấm nút “Sao chép” để lấy mã kết nối.

Lấy URL Shop: Bạn vào mục Website > Tên miền. Sau đó, bạn sao chép tên miền bạn cần kết nối với chatbot

[2] Ngắt kết nối: Bạn truy cập vào tính năng kết nối trên Chatbot và chọn nút “Ngắt kết nối” để hủy kết nối giữa Chatbot và Onshop

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply