Ngoài cách ẩn bình luận thông thường trong quản lý bài viết, bạn có thể chọn ẩn bình luận nâng cao bằng cách chọn Quản lý bình luận trong phần Cài đặt.

Trong bộ lọc bình luận xấu, bạn có thể thiết lập từ khóa cho 2 mục đích sau:

  • Tự động ẩn bình luận và chặn khi người dùng có những bình luận có từ khóa mang tính xúc phạm.
  • Tự động ẩn bình luận theo từ khóa

 

a) Ẩn bình luận và chặn user theo từ khóa

Bạn nhập các từ khóa xấu, có ý xúc phạm,… vào ô nhập từ khóa, các từ khóa hiển thị dạng thẻ cách nhau bằng dấu phẩy hoặc enter:

Khi khách bình luận các từ khóa ở trong phần “Ẩn bình luận và chặn user” theo từ khóa, trên fanpage, bình luận sẽ được ẩn đi và hệ thống sẽ chặn khách này.

Khi đó, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo: “Hệ thống đã chặn bình luận xấu từ người dùng này”.

b) Ẩn bình luận theo từ khóa

Cơ chế tương tự như nhập các từ khóa ở phần trên. Bạn nhập các từ khóa xấu vào ô “Ẩn bình luận theo từ khóa”, các từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy.

Khi khách hàng để lại bình luận có chứa những từ khóa ở trong ô “Ẩn bình luận theo từ khóa”  này, bình luận chứa từ khóa của khách sẽ bị ẩn đi, nhưng khách không bị chặn và vẫn được tiếp tục bình luận.

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply