Bước 1. Truy cập vào Quản lý hội thoại trên Chatbot Bước 2. Chọn hội thoại của khách hàng cần lấy số điện thoại và click vào “Xem trên Facebook” Bước 3. Chuyển sang tab Hội thoại trên Facebook vừa được mở click vào “Xem trang cá nhân”  Bước 4: Click vào “Xem trang cá nhân” sang tab profile khách hàng và thực hiện sao chép toàn bộ đường dẫn link Facebook Sau khi có được link facebook bạn quay trở lại Quản lý hội thoại và click vào “Lấy số điện thoại” click vào tính năng “Lấy số điện thoại”  Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ mới áp dụng cho gói trả phí của Chatbot NovaonX Dán link Facebook profile vừa sao chép vào popup và click nút “Lấy số” để thực hiện lấy số Tỷ lệ lấy thành công phụ thuộc nào Facebook, khi chuyển đổi thành công hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại bạn có thể sao chép và nhập vào trường số điện thoại tại Tab “Thông tin khách hàng” để lưu trữ trên hệ thống.    

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply