Có rất nhiều khách hàng dùng facebook nhưng không hiểu rõ từng loại tin nhắn và sử dụng sai mục đích, dẫn đến hậu quả vi phạm quyền của facebook.

Hãy cùng NovaonX tìm hiểu có bao nhiêu loại tin nhắn và cách sử dụng từng loại:

Hiện tại có 3 loại tin nhắn:

 • Tin nhắn quảng cáo.
 • Tin nhắn phổ thông.
 • Tin nhắn được tài trợ.
 1. Tin nhắn quảng cáo
 • Định nghĩa: Là loại tin nhắn có thể chứa thông điệp quảng cáo hay chương trình khuyến mãi, bán hàng. Tin này gửi đến các khách hàng đã đăng ký và có tương tác (nhắn tin) với fanpage trong vòng 24 giờ.
 • Mục tiêu: Gửi tin nhắn quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng.
 • Lưu ý: Hiện cơ chế Facebook khá phức tạp và cập nhật liên tục, nên một số khách hàng không tương tác với fanpage trong 24h qua không có nghĩa là họ sẽ không nhận được tin nhắn này, chính vì vậy mà rất nhiều Fanpage khi gửi tin nhắn hàng loạt sẽ bị Facebook cảnh báo vi phạm chính sách và sau đó là tắt tính năng nhắn tin của Fanpage.
 1. Tin nhắn phổ thông.
 • Định nghĩa: Đây là loại tin nhắn không được phép gửi nội dung quảng cáo, gạ gẫm, tiếp thị hoặc khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Tin này gửi đến tất cả khách hàng đã đăng ký nhận tin của bạn.
 • Mục tiêu:  Được phép gửi cho tất cả những người đăng ký nhận tin từ chatbot và có trong mục khách hàng.
 • Lưu ý: Trong nội dung không được chứa thông điệp quảng cáo, bán hàng và khuyến mãi. Sẽ rất dễ spam khách hàng nếu bạn không phân loại rõ ràng khi gửi tin hàng loạt. Khách hàng dễ dàng báo cáo Fanpage của bạn, khi đạt đủ số người report ở 1 mốc nào đó, Facebook sẽ xem xét và dễ dàng khóa Fanpage của bạn lại.

     3. Tin nhắn được tài trợ.

 • Định nghĩa: Đây là loại nhắn quảng cáo mà bạn phải trả tiền cho Facebook, tin nhắn có thể chứa nội dung quảng cáo và được gửi ngoài khoảng thời gian nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ. Chi tiết xem tại:https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/guides/messenger
 • Mục tiêu: Gửi tin nhắn quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng.
 • Lưu ý: Những tin nhắn này sẽ bị tính phí từ facebook

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply