a.   Tính năng “Đang soạn thảo” – Typing

Tính năng này giúp tăng sự linh hoạt, tính tương tác của Chatbot với khách hàng, giúp Chatbot thật hơn.

Để thiết lập tính năng Typing:

Bước 1:  Tại màn hình thiết lập nội dung Tin nhắn trả lời tự động, chọn nút Đang soạn thảo 

Bước 2: Chọn phần “Đang soạn thảo” ở giữa các văn bản (hình ảnh, thẻ sản phẩm … với nhau)

Bước 3: Chỉnh sửa thời gian đang soạn thảo (nên chỉnh từ 1 – 20 giây).

Lưu ý: 

 

  • Phần “Đang soạn thảo” không được xếp cuối trong phạm vi 1 block
  • Tại “Nhắn tin hàng loạt”: phần “Đang soạn thảo” không được xếp ở vị trí đầu trong phạm vi 1 block

 

 b.   Cập nhật lời chào ở trang “Cài đặt”

Tính năng này giúp cho bạn có thể ạo lời chào để điều hướng khách hàng khi họ tương tác với Chatbot đồng thời giới thiệu những sản phẩm nổi bât trên fanpage của mình. 

Để thực hiện cài đặt lời chào, bạn làm theo những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào phần Cài đặt

Bước 2: Thêm lời chào ở phần Cài đặt Bot và lưu lại

Kết quả của việc cài đặt lời chào sẽ được thể hiện như sau:

 

     c.   Hiển thị trạng thái lưu nháp khi soạn tin

Tác dụng của tính năng lưu nháp là nhắc nhở người dùng Chatbot biết được nội dung đang thiết lập ở trạng thái lưu nháp, chưa xuất bản

 

     d.   Cập nhật email và số điện thoại của khách khi hỏi thông tin

Tính năng này sẽ giúp bạn hỗ trợ khách hàng trong việc xin thông tin số điện thoại, email của họ. Nội dung email và số điện thoại của khách hàng sẽ được hiển thị như 1 nút trả lời nhanh để khách hàng click vào đó.

Bạn có thể cài đặt tính năng này ở phần Nhập liệu trong thiết lập Trả lời tự động

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply