a.   Quản lý vai trò

Với tính năng này, quản trị viên có thể phân chia quyền sử dụng các tính năng chăm sóc khách hàng của Chatbot cho nhân viên. Đối với mỗi vai trò, Quản trị viên có thể tự nắm được các quyền có thể thực hiện trong vài trò đó.

Tại phần Cài đặt, chọn mục Quản lý vai trò

Tại giao diện Quản lý vai trò, có 4 phần chính: Tên vai trò, Thêm vai trò, Số nhân viên, Cập nhật

Tên vai trò: Tại phần này bạn có thể theo dõi danh sách vai trò và các quyền mặc định trong mỗi vai trò.

Thêm vai trò: Thêm các vai trò mới phù hợp với các vị trí nhân viên của mình. Bao gồm: Tên vai trò, Mô tả về vai trò và lựa chọn các quyền được sử dụng trong vai trò đó.

Số nhân viên: Theo dõi số lượng nhân viên trong mỗi vai trò. Khi click vào đây, pop-up nhảy ra sẽ hiển thị danh sách nhân viên trong vai trò.

Cập nhật: Chỉnh sửa vai trò, bao gồm (Tên vai trò, mô tả, chọn quyền sử dụng)

Khi quản trị viên bỏ tick chọn các tính năng trong hộp Chọn quyền sử dụng với một vai trò nào đó, các tính năng bị bỏ tick sẽ bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng được với nhân viên đang giữ vai trò đó.

Ví dụ: Khi bỏ chọn tick quyền sử dụng tính năng Quản lý khách hàng, Chatbot sẽ ẩn trang tính năng Quản lý khách hàng, nhân viên của bạn sẽ không truy cập được.

b.   Phân quyền

Tính năng Phân quyền chia quyền theo vai trò cho các nhân viên phù hợp

Tại màn hình Cài đặt, chọn tab Phân quyền, tại giao diện này bạn có thể theo dõi quyền truy cập của Quản trị viên và Quản lý phân quyền nhân viên với 2 mức Tính năng quản trị và Tính năng cơ bản.

Truy cập mục Tính năng phân quyền tại Các tính năng nâng cao trong gói Enterprise để tìm hiểu chi tiết về tính năng này.

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply