Facebook Ads JSON là công cụ giúp thu được thông tin khách hàng và đẩy tương tác thông qua việc gắn một kịch bản chăm sóc trên Chatbot cho một bài chạy quảng cáo cụ thể. 

Ví dụ: Bạn tạo một quảng cáo với hình thức click messenger để bán sản phẩm cốc => Tất cả các KH click vào sẽ tới luồng chatbot được setup trên NovaonX Chatbot.

Tất cả các chủ Shop, chủ doanh nghiệp có Fanpage, người chạy quảng cáo đều có thể sử dụng tính năng này tuy nhiên chỉ áp dụng cho hình thức quảng cáo Messenger.

Công cụ Facebook Ads JSON hỗ trợ người chạy quảng cáo tạo kịch bản nhắn tin chăm sóc khách hàng khi khách hàng click vào quảng cáo trên facebook của bạn.

Các bước sử dụng đơn giản:

Bước 1: Tạo và thiết lập công cụ Facebook Ads JSON => Lấy mã

Bước 2: Lấy mã tạo từ công cụ Facebook Ads JSON gắn vào quảng cáo trên Facebook

* Hướng dẫn thiết lập:

Bước 1: Tạo và thiết lập công cụ Facebook Ads JSON ⇒ Lấy mã

Tại trang chọn loại công cụ thu hút khách hàngChọn công cụ Facebook Ads JSON ⇒ Click vào nút “Tiếp tục” ⇒ Đi tới màn hình thiết lập công cụ.

Bước 2: Tạo và lấy mã từ công cụ Facebook Ads JSON

Tại giao diện thiết lập này, bạn có 2 lựa chọn:

 1. Giữ nguyên đoạn tin nhắn Opt-in mẫu và chọn “Sao chép mã ngay” => click “Lưu công cụ” để lưu và sau đó bạn có thể gắn mã đã sao chép vào đoạn quảng cáo facebook của mình. Khi click vào quảng cáo đã được gắn mã, khách hàng sẽ được điều hướng tới cửa sổ chat với page của bạn trên facebook bằng tin nhắn Opt-in (Block mở đầu) đã được thiết lập trước đó.
 2. Chỉnh sửa tin nhắn Opt-in. Sau khi chỉnh sửa xong các luồng tin nhắn => click “Xuất bản”. Sau đó bạn có thể sao chép mã JSON của tin nhắn Opt-in mới thiết lập và gắn vào bài quảng cáo của mình.

Lưu ý: 

 • Khi thiết lập block mở đầu của tin nhắn Opt-in trong công cụ Facebook Ads JSON, các thành phần sau sẽ không được hỗ trợ: 
 • Trường thông tin (Vd: Tên facebook của KH, tên Fanpage,…)
 • Nhập liệu
 • Nút bấm có hành động mở website 
 • Ở những block sau thì các thành phần trên vẫn có thể sử dụng bình thường
 • Tin nhắn Opt-in của Facebook Ads JSON bắt buộc có nút bấm.

*Một số cảnh báo khi tạo block mở đầu

 • Cảnh báo khi có quá 5 thiết lập liên tiếp tại Block mở đầu

– Tại màn hình soạn thảo tin nhắn của công cụ Facebook Ads JSON, khi xếp quá 5 thiết lập liên tiếp (văn bản, hình ảnh..), click vào nút Xuất bản ==> Hiển thị cảnh báo: “Tại Block mở đầu của Tin nhắn cho công cụ Facebook Ads JSON, không được xếp quá 5 thiết lập đứng liên tiếp nhau.”

Cảnh báo:

Màn hình soạn thảo:

 • Cảnh báo khi văn bản trong Block mở đầu quá 300 ký tự

Tại màn hình soạn thảo tin nhắn của công cụ Facebook Ads JSON, khi một thiết lập văn bản không có nút bấm nội dung dài quá 300 ký tự ==> Click vào nút Xuất bản ==> Hiển thị cảnh báo: “Tại Block mở đầu của Tin nhắn cho công cụ Facebook Ads JSON, nội dung văn bản không được quá 300 ký tự.”

Cảnh báo:

Màn hình soạn thảo:

 • Cảnh báo khi văn bản có nút bấm trong Block mở đầu quá 150 ký tự

Tại màn hình soạn thảo tin nhắn của công cụ Facebook Ads JSON, khi một thiết lập văn bản không có nút bấm nội dung dài quá 300 ký tự ==> Click vào nút Xuất bản ==> Hiển thị cảnh báo: “Tại Block mở đầu của Tin nhắn cho công cụ Facebook Ads JSON, nội dung văn bản có nút bấm không được quá 150 ký tự.”

Cảnh báo:

Màn hình soạn thảo:

* Hướng dẫn gắn mã JSON vào quảng cáo

Truy cập vào Facebook Ads Manager để tạo quảng cáo, ở tab “Chiến dịch” ⇒ Click vào button “Tạo” để tạo quảng cáo

Đi tới màn hình tạo chiến dịch, chọn mục tiêu tiếp thị là “Tin nhắn”.

Sau khi chọn “Tin nhắn” ⇒ Tại tab “Đích đến của tin nhắn” ⇒  Chọn “Nhấp để mở Messenger”.

Sau đó tiến hành xác định đối tượng, vị trí và ngân sách cho quảng cáo và chuyển sang bước tiếp theo. Kéo xuống phần “Thiết lập Messenger” ⇒ Chọn “Mẫu tùy chỉnh” ⇒  Click vào “Bắt đầu” hoặc “Tạo mới” (nếu trước đó đã có mẫu có sẵn) 

Tại pop-up “Tạo mẫu tùy chỉnh” ⇒ Chọn tab JSON⇒ Xóa toàn bộ mã mặc định và dán mã JSON từ công cụ trong NovaonX vào:

Sau đó xác nhận và chọn “Hoàn tất” để tạo mẫu quảng cáo được Facebook tiến hành xét duyệt.

 

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply