Tạo Messenger Ref URL

Tạo Messenger Ref URL

Messenger Ref URL là một dạng link rút gọn để gắn vào các bài viết trên facebook hay bất kỳ bài viết nào ở các website khác của bạn nhằm điều hướng khách hàng tới cửa sổ chat với fanpage … Continued
Tạo Facebook Ads JSON

Tạo Facebook Ads JSON

Facebook Ads JSON là công cụ giúp thu được thông tin khách hàng và đẩy tương tác thông qua việc gắn một kịch bản chăm sóc trên Chatbot cho một bài chạy quảng cáo cụ thể.  Ví dụ: Bạn tạo … Continued
Cập nhật tính năng mới NovaonX Chatbot 3.2

Cập nhật tính năng mới NovaonX Chatbot 3.2

I. Messenger Ref URL Messenger Ref URL là một dạng link rút gọn để gắn vào các bài viết trên facebook hay bất kỳ bài viết nào ở các website khác của bạn nhằm điều hướng khách hàng tới cửa … Continued