Tính năng mới Landingpage 3.0.2

Tính năng mới Landingpage 3.0.2

Trong version 3.0.2 Landingpage sẽ được update những tính năng chính sau đây: Nút thu Lead Nút thu Lead cho phép bạn dễ dàng tạo các nút như Chat với messenger, Form liên hệ, Nút gọi để giúp bạn thu … Continued