Tính năng mới của Landingpage Version 2.7

Tính năng mới của Landingpage Version 2.7

Trong version 2.7 Landingpage sẽ được update những tính năng chính sau đây: 1. HTTPS Https là loại tên miền có bảo mật. Khi sử dụng https, Landingpage của bạn sẽ có tính bảo mật cao hơn và được Google … Continued