Khi share lên Facebook, không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, cách khắc phục là gì?

Khi share lên Facebook, không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, cách khắc phục là gì?

Để khắc phục việc share lên facebook không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, bạn cần làm những bước sau: Bước 1: Bạn vào trang khắc phục lỗi của facebook https://developers.facebook.com/tools/debug/ Bước 2: Nhập tên miền Landingpage Bước 3: … Continued