Thêm một Pop-up cho Landingpage của bạn

Thêm một Pop-up cho Landingpage của bạn

Hiện tại NovaonX Landingpage cho phép thêm pop-up khi vào trang và thoát trang, thêm pop-up ở  nút CTA với thao tác click vào Pop-up trên thanh Header. Thực hiện theo những thao tác sau: Bước 1: Chọn đoạn mẫu … Continued
Khi share lên Facebook, không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, cách khắc phục là gì?

Khi share lên Facebook, không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, cách khắc phục là gì?

Để khắc phục việc share lên facebook không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, bạn cần làm những bước sau: Bước 1: Bạn vào trang khắc phục lỗi của facebook https://developers.facebook.com/tools/debug/ Bước 2: Nhập tên miền Landingpage Bước 3: … Continued