Xuất bản Landingpage với tên miền của bạn

Xuất bản Landingpage với tên miền của bạn

Click vào thêm tên miền của bạn/chỉnh sửa tên miền khi xuất bản để trỏ Landingpage về tên miền riêng. Landingpage có thể được sử dụng dưới các dạng đường dẫn sau, ví dụ: Tên miền chính: novaonx.com Tên miền … Continued
Thế nào là Landingpage và NovaonX Landingpage?

Thế nào là Landingpage và NovaonX Landingpage?

Landingpage là gì? Trong các chiến dịch quảng cáo trực tuyến, Landingpage là một trang website đơn có nội dung tập trung nhằm dẫn dắt và thuyết phục người xem thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể. Quan … Continued
Những thứ có thể thêm và chỉnh sửa trong một Landingpage

Những thứ có thể thêm và chỉnh sửa trong một Landingpage

NovaonX Landingpage cho phép bạn thêm và chỉnh sửa những loại phần tử sau: Đoạn mẫu Ảnh Văn bản Nút bấm Hình khối Biểu tượng Form Slideshow Nút thu lead Công cụ Pop-up Cài đặt web và mã theo dõi … Continued
Những thứ có thể làm với nút bấm trong Landingpage

Những thứ có thể làm với nút bấm trong Landingpage

Nội dung của nút bấm Kiểu (chữ, cỡ chữ, độ rộng viền, kiểu viền, loại font), màu (màu chữ, màu nền, màu viền), hiệu ứng của nút bấm Gắn liên kết: số điện thoại, link ngoại trang, đoạn mẫu, pop-up … Continued
Thêm một Pop-up cho Landingpage của bạn

Thêm một Pop-up cho Landingpage của bạn

Hiện tại NovaonX Landingpage cho phép thêm pop-up khi vào trang và thoát trang, thêm pop-up ở  nút CTA với thao tác click vào Pop-up trên thanh Header. Thực hiện theo những thao tác sau: Bước 1: Chọn đoạn mẫu … Continued