Bạn có hai cách để bỏ lọc trong “Quản lý hội thoại”:

  • Cách 1: Bạn có thể ấn vào lựa chọn “Tất cả” ở trên cùng thanh công cụ.
  • Cách 2: Ấn thêm một lần nữa vào phần lọc đã dùng cũng giúp bạn bỏ lọc tin nhắn. Ví dụ: bạn đang lọc “Chỉ hiển thị bình luận”, muốn bỏ lọc, bạn chỉ cần nhấn lại vào biểu tượng “Chỉ hiển thị bình luận” là đã thành công bỏ lọc rồi.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply