Khi thiết lập nút bấm trong trả lời tin nhắn theo chủ đề, bạn cần lưu ý:

  • Hệ thống cho phép tạo tối đa 3 nút bấm cho 1 tin nhắn văn bản
  • Hệ thống cho phép tạo tên nút bấm dài tối đa 20 ký tự
  • Bạn cần lưu ý thêm về những nút bấm đã tạo đều có nội dung đi kèm. Để Chatbot trả lời tự động hoạt động thành công, bạn nhớ bấm Xuất bản nhé!

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply