Cả ba gói đều được sử dụng tất cả tính năng của hệ thống nhưng khác nhau về giới hạn số lượng người đăng ký nhận tin nhắn hàng loạt và số điện thoại có thể lấy về từ hệ thống. Với gói Cơ bản, trang fanpage của bạn có tối đa là 750 người đăng ký và có thể lấy về tối đa 300 số điện thoại trên một tháng. Với gói “Tối ưu”, bạn có thể linh hoạt hai chỉ số này tới 40,000 người đăng ký và 20,000 số điện thoại mỗi tháng. Đối với gói doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu NovaonX xây dựng các tính năng riêng theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply