Khách hàng được sử dụng đầy đủ các tính năng của Chatbot trên cả bản trả phí và bản dùng thử miễn phí .

Tuy nhiên với bản miễn phí, bạn sẽ bị giới hạn 750 khách hàng theo dõi trang. Điều này dẫn tới việc bạn sẽ không thể gửi tin nhắn hàng loạt cho số lượng khách hàng trên 750 người. Các tính năng khác bạn sẽ không bị giới hạn so với bản trả phí.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply