Để sử dụng các Chatbot đã tạo, bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Trả lời tự động
  • Bước 2: Tại màn hình “Quản lý Chatbot”, chọn Thay mới
  • Bước 3: Chọn sử dụng Chatbot đã tạo => chọn Chatbot bạn đã tạo ở 1 fanpage khác mà bạn muốn sử dụng lại cho fanpage mới này trong phần Chọn Chatbot”
  • Bước 4: Click “Xuất bản ngay” để Chatbot được chọn hoạt động trên fanpage mới của bạn.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply