NovaonX Chatbot cung cấp cho bạn hàng chục bộ tính năng lớn để quản lý tương tác, tạo kịch bản hỗ trợ khách hàng tự động và gửi tin nhắn hàng loạt tới khách hàng.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply