• Tiết kiệm thời gian: Cho phép tạo và lên lịch cho hàng trăm bài viết trên nhiều mạng xã hội khác nhau

 

  • Báo cáo, phân tích số liệu: giúp bạn tối ưu các kênh mạng xã hội, tăng hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI)

  • Tăng hiệu quả Social: với công cụ Chatbot được tích hợp, bạn sẽ dàng quản lý các tương tác 

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply