Social Media của NovaonX là công cụ quản lý mạng xã hội tập trung, giúp bạn dễ dàng kiểm soát toàn bộ các kênh mạng xã hội của mình như facebook, instagram, zalo chỉ với một công cụ, thu hút nhiều người dùng hơn, cải thiện hệ số thu nhập trên đầu tư của doanh nghiệp (ROI).

Công cụ Social Media cung cấp cho bạn các tính năng:

  • Tạo và lên lịch bài viết trên các mạng xã hội khác nhau
  • Báo cáo, phân tích các số liệu tương tác ở các kênh xã hội mà bạn đã kết nối trên hệ thống

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply