Để tạo một Landingpage với giao diện mẫu có sẵn, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện trang Dashboard, click vào nút Tạo Landingpage mới. Bạn sẽ được chuyển đến trang chứa các theme (giao diện) Landingpage được thiết kế sẵn.

Bước 2: Lựa chọn theme mẫu phù hợp. Ccó thể lọc theme mẫu theo lĩnh vực mà bạn đang hoạt động

Bước 3: Click vào Xem trước để xem trước Landingpage trên cả giao diện desktop và mobile sau đó click vào Sử dụng để tạo Landingpage dựa trên các mẫu theme có sẵn .

Bước 4: Đặt tên cho Landingpage và tiến hành chỉnh sửa Landingpage đó.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply