Bước 1: Lựa chọn đoạn mẫu mà bạn muốn chèn form.

Bước 2: Click vào nút bấm Form ở thanh Header => 1 form tạo sẵn được hiển thị ở đoạn mẫu đã chọn

Có thể chỉnh sửa:

  • Cài đặt biểu mẫu: Tại đây có thể chỉnh sửa màu nền, kiểu viền, font chữ,…
  • Lưu trữ dữ liệu: Tại đây có thể chọn nơi bạn muốn lưu trữ data thu được từ Landingpage
  • Tracking: Gắn mã tracking như Facebook pixel, Google analytics

 

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply