• Thêm ảnh và thay ảnh trên Landingpage:

Bước 1: Chọn phần tử bạn muốn thay ảnh 

Bước 2: Chọn nút thay ảnh lúc này thanh Header sẽ hiện ra khung chỉnh sửa cho phép bạn thay đổi ảnh

Bước 3: Chọn nút tải ảnh và Upload ảnh bạn muốn thay. Chọn ảnh đã upload ấn sử dụng để hoàn thành thao tác thay ảnh.

 

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply