Đăng ký tài khoản

  • Bước 1: truy cập vào website https://landingpage.novaonx.com
  • Bước 2: click vào nút Đăng ký =>  một màn hình pop-up sẽ hiện ra.
  • Bước 3: Bạn có thể lựa chọn đăng ký bằng google, hệ thống sẽ mở ra 1 màn hình pop-up cho phép lựa chọn các email mà bạn đang đăng nhập tại máy tính của mình để đăng nhập vào hệ thống Landingpage hoặc có thể điền đầy đủ thông tin yêu cầu sau đó click vào Đăng ký

Đăng nhập vào tài khoản:

  • Bước 1: truy cập vào website https://landingpage.novaonx.com
  • Bước 2: click vào nút Đăng nhập =>  một màn hình pop-up sẽ hiện ra.
  • Bước 3: Nếu đã đăng ký tài khoản thông qua email google, bạn click Sign in with google hệ thống sẽ mở ra 1 màn hình pop-up cho phép lựa chọn các email mà bạn đang đăng nhập tại máy tính của mình để đăng nhập vào hệ thống Landingpage hoặc có thể điền đầy đủ thông tin đã dùng để đăng ký, sau đó click vào Đăng nhập

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply